DTP - projektowanie graficzne, skład i łamanie tekstu

Projektowanie graficzne, skład tekstu

Opis

Ogkładka do publikacji "The Driven Organization and what we need to be happy and productive at work"

Klient

Driven Organization
Projektowanie graficzne, skład tekstu

Opis

Opracowanie pt. "Gotycki kościół pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Gnojewie Z badań nad średniowieczną architekturą sakralną na Żuławach oraz historią działań na rzecz ich ochrony".

Zakres prac

 • skład i łamanie tekstu
 • przygotowanie do druku

Klient

Muzeum Zamkowe w Malborku
Projektowanie graficzne, skład tekstu

Opis

Podsumowanie dorobku ostatniego konserwatora zamku malborskiego - Bernharda Schmida.

Zakres prac

 • projekt graficzny okładki

 • skład i łamanie tekstu
 • przygotowanie do druku

Klient

Muzeum Zamkowe w Malborku
Projektowanie graficzne, skład tekstu

Opis

Materiały promocyjne wykonane na rzecz realizacji projektu „Starszaki – wsparcie osób bezrobotnych po 50 roku życia”: plakat, ulotka oraz broszura.

Zakres prac

 • projekt graficzny plakatu oraz ulotki
 • skład i łamanie tekstu
 • przygotowanie do druku

Klient

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Projektowanie graficzne, skład tekstu
Projektowanie graficzne, skład tekstu
Projektowanie graficzne, skład tekstu
Projektowanie graficzne, skład tekstu

Opis

Dwutomowa publikacja będąca podsumowaniem wystawy "Fundacje artystyczne zakonu krzyżackiego w Prusach". Zakres prac obejmował skład i łamanie tekstu. Projekt okładki został dostarczony przez zleceniodawcę - Muzeum Zamkowe w Malborku

Zakres prac

 • skład i łamanie tekstu
 • przygotowanie do druku

Klient

Muzeum Zamkowe w Malborku
Projektowanie graficzne, skład tekstu

Opis

Materiały promocyjne wykonane na rzecz realizacji projektu „Bądź kowalem swego losu – zdobądź się na samozatrudnienie”: broszura, plakat, ulotka, kalendarzyk.

Zakres prac

 • projekt graficzny materiałów promocyjnych
 • skład i łamanie tekstu
 • przygotowanie do druku

Klient

PUP Malbork

Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej  Fotolia  Shutterstock